Klokken

Vuurvergulde Franse klok

Verguld bronzen klokkenstel

Franse pendule

Louis XVI klok

Louis XV Japannerie cartel klok

Sapho inspirée par L’Amour